Overeenkomstig jouw fraude

10697353_295289290677742_2814404221145681658_o

Overeenkomstig jouw fraude (door Kate of Gaia)

Voor wie het aangaat;

Ik ben onlangs op het spoor gekomen van een enorme fraude, iets waarvan je, afhankelijk van je beroep, rol, titel, misschien al op de hoogte bent, omdat het betrekking heeft op overheid, postkantoren, juridische/wettelijke beroepen, rechtshandhaving, defensie etc.
Er bestaat nogal wat verwarring bij velen over het feit of iemands ware, gegeven naam alleen maar opgevat (aanname/verondersteld) kan worden als zijnde een WETTELIJKE NAAM, maar dat is het zeker niet. De fraude bestaat hierin dat in zaken als hypotheken, leningen, overtredingen, boetes, belastingen etc. automatisch wordt aangenomen en verondersteld dat iemand een WETTELIJKE NAAM is. In feite is er, door de werkelijke eigenaren van alle COPYRIGHT op WETTELIJKE NAMEN (de eigenaren/eedgezworenen van de KROON CORPORATIE), nooit openheid aan mensen gegeven over hun intentie om fraude te plegen en ons via misleiding te verleiden tot slavernij. Vanwege het achterwege laten van openheid is de oorspronkelijke intentie gebaseerd op bedrog (=ERFZONDE), wat maakt dat alles wat juridisch/wettelijk is nietig is geworden.

Ter illustratie: wanneer iemand het verschil zou kennen tussen de WETTELIJKE NAAM en iemands werkelijke naam (die hetzelfde klinkt) dan zou zo iemand zich, die in die wetenschap een rechtbank betreedt, meteen schuldig maken aan minachting van elk gerechtshof op deze planeet, maar ook voor gek verklaard worden om daar überhaupt te verschijnen, al was het maar om de fout omtrent de aanname/veronderstelling uit te leggen. Elke rechter/magistraat/burgemeester (hoofd van justitie) zou zich acuut schuldig maken aan medeplichtigheid, wat hij/zij sowieso doet op basis van de eigen regels, wanneer iemand dit kenbaar zou maken in een (BAR/CROWN) rechtbank.

Terwijl het nooit mijn bedoeling is om iemand anders kwaad te doen, zo is het ook niet mijn intentie om iemand, zich al dan niet bewust van een actieve rol in diefstal, slavernij en spirituele moord op de mensheid, in een kwetsbare positie te plaatsen waarin hij/zij zich schuldig maakt aan medeplichtigheid aan fraude, zoals rechters in HUN rechtszaal, waarin hun enige verdediging op deze blootstelling het “opsluiten of heenzenden voor psychologisch onderzoek etc.” is. Nogmaals, ongeacht het feit dat het juist mijn intentie is om hen te helpen de fraude onder ogen te zien, die ze zelf dagelijks mogelijk maken voor de meesters van hun politieapparaat/rechtshand-having, voor wie ze werken (niet andersom), het is immers een zaak van het hart dat zij die “rechtspreken” over anderen juist datgene in zichzelf “beoordelen” moeten.
Helaas zijn de programma’s van smeergeld en “protocol” zo diep ingeprent in hun 2-dimensionele papierwereld, dat steeds zal worden aangenomen/verondersteld dat ik op één of andere manier een WETTELIJKE NAAM ben, waarvan ik weet dat ik het niet ben, elke “rechter” zal voldoende egoïstische rechtvaardigingen hebben om zoiets toch te beweren; hun hebzucht en “corruptie door macht”-ego zal mij slechts zien als een bedreiging voor hun ingebeelde/waan levensstijl. Sorry, maar ik doe niet aan “gestoord” en ga met niemand een gevecht aan, zeker niet met personen met voor-ingeprente en geprogrammeerde psychopathieën of sociopathische neigingen die alleen hun dagen doorbrengen met het toebrengen van schade aan onschuldige mensen op basis van de WETTELIJKE NAAM FRAUDE. Het feit dat een dief het vermogen heeft om te stelen wat hij maar kan, rechtvaardigt nooit de gestolen goederen, omdat hij zo goed kan stelen.

Het is een simpel geval van o wee als je dat doet, en wee als je dat niet doet als je een vorm van frauduleuze identificatie bij je draagt, ID die alleen kan worden gemaakt van de geboorteakte, waaruit de intentie blijkt om fraude te plegen tegenover elke moeder, vader en kind. Het is een feit dat een geboorteakte geen bewijs van identiteit is, toch kunnen elke/alle vormen van identificatie slechts verkregen worden na het tonen van dit “INTENTIE OM FRAUDE TE PLEGEN BEWIJSSTUK”. Het is werkelijk vrij eenvoudig.
Een ander eenvoudig voorbeeld hiervan: niets in de wettelijke/commercie wereld kan of zou kunnen bestaan zonder de WETTELIJKE NAAM FRAUDE, het brengt iedereen die welke vorm van WETTELIJKE IDENTIFICATIE gebruikt onmiddellijk in een staat van valse personificatie en het plegen van fraude en talloze andere halsmisdrijven, louter vanwege de vrijwillige instemming en gedachte dat men eigenlijk een WETTELIJKE NAAM is, wat men zeker niet is. Een wettelijke naam bestaan alléén op papier, in een platte wereld, een 2 dimensionele papieren wereld, waarin degenen die via misleiding zijn bedrogen door deze te gebruiken of te denken dat ze een wettelijke naam zijn, juist degenen zijn die deze dood-door-instemming, fictieve werkelijkheid bestaansrecht geven.
Wanneer iemand gebruik maakt van de frauduleuze wettelijke naam IDENTIFICATIE, dan wordt het eigen lichaam aangenomen/verondersteld EIGENDOM van de KROON te zijn op grond van de G.I.F.T. (zie Black’s Law Dictionary: Gamete Intra-Fallopian Transfer, d.w.z. het punt van conceptie) van de “gegeven naam”, ten gevolge van het achterwege blijven van openheid hierover aan allen die hun kind aangeven voor registratie, aangezien zij zelf waarschijnlijk ook geregistreerd zijn als slaven, door hetzelfde bedrog, begaan tegen hun moeder en vader.

Het beeld is vrij helder, de KROON neemt aan/veronderstelt via deze fraude EIGENAAR te zijn van het fysieke lichaam, terwijl de ware levende geest, volledig gescheiden van het fysieke, de controle heeft over dat “voertuig”, maar niet van het “voertuig” is. Bezoek eens een mortuarium om het “gebrek aan geest” in een dood lichaam zelf vast te stellen, het verschil te zien tussen levensbron-bewustzijn pre-sent/ab-sent. De volledige materiële wereld is dood wanneer het geen levensbron-bewustzijn bevat, dat geldt voor mensen, vogels, insecten, planten etc.
Bijvoorbeeld: het is vergelijkbaar met wanneer iemand je auto “steelt”, waarvan je denkt dat je de eigenaar bent, maar moeder en vader verkochten/schonken (G.I.F.T.-ed, gift-dead) het tijdens de conceptie op de “lopende band” om vervolgens, met jou als inzittende, naar de schrootpers te gaan, met alle deuren schijnbaar permanent vergrendeld. Wel nu, de deuren zijn ontgrendeld, niet langer kan aangenomen/ verondersteld worden dat ik iets te maken heb met de wettelijke naam, ongeacht welke IDENTIFICATIE dan ook, omdat de ERFZONDE/MISDAAD/INTENTIE OM TE BEDRIEGEN/MEDEPLICHTIGHEID AAN FRAUDE reeds toebehoort aan de eigenaren/eedgezworenen van de KROON CORPORATIE.

Hoewel dit feit door veel verwarring en onwetendheid de meeste ordehandhavers/ BAR-leden/KROON eedgezworenen ontgaat, ontgaat mij dat niet, daarom:

1. Het is niet mijn intentie/keuze om fraude te plegen NOCH anderen medeplichtig te maken aan fraude door toedoen/nalatigheid waar het AANNAME/ VERONDERSTELLING van ENIGE/ALLE WETTELIJKE NAAM/NAMEN/ ALIASES/VOEGING DOOR VALSE GETUIGENIS etc. betreft én:

2. Elke/alle pogingen door/van een ieder die aanneemt/veronderstelt dat ik, het teruggevorderde levensbron-bewustzijn in MIJN lichaam, een wettelijke naam ben/heb, zal geacht worden HOOGVERRAAD te plegen tegen de “schepper van het al” zelf, ik ben immers onderdeel van alle bewustzijn en mijn rechtbank en, op grond van uw eigen regels bent u nu verplicht om aan te houden/ te arresteren/op te sluiten elke/iedere wettelijke-naam-dienaar/slaaf, die handelt vanuit zijn functie/titel/kantoor etc. én daarbij heeft geprobeerd, probeert of zal proberen om deel te nemen aan deze activiteit tegen mij en allen die van dit feit op de hoogte zijn, bovendien:

3. Elke schade en leed mij, mijn familie en de mensheid aangedaan dient nu vergoed te worden, alles wat is gestolen, inclusief tijd, MOET terug in handen gegeven worden van de werkelijke eigenaren, aangezien deze misdaden tegen mij/ons alleen uitgevoerd konden worden vanuit/door en voor de initiële (ab initio) frauduleuze intentie van de KROONEIGENAREN/EEDGEZWORENEN

Verwacht mij niet in één van je rechtszalen of andere –gebouwen, het is immers niet mijn wens om jou, mezelf of wie dan ook in een positie van hoogverraad te brengen op dezelfde manier als allen die de “HOER VAN BABYLON/KROON CORPORATIE” dienen via de “MERKTEKEN VAN HET BEEST/WETTELIJKE NAAM”- FRAUDE (met intentie/opzet) door eigen toedoen/nalatigheid/onwetendheid van deze waarheid.
Als één van de werkelijk levende wezens op deze planeet, waar zij die instemmen met het feit dat ze dood zijn geen stem hebben, zal mijn stem hen nu bevelen. Ik zal je nu gewoon vragen: “Is het jouw intentie/keuze om fraude te plegen of om mijn medeplichtig te maken aan plegen van BEWUSTE fraude?”

U staat hierbij onder het bevel van MIJ, de levende, om contact met me op te nemen, zodat alle tegen mij gepleegde KROON CORPORATIE FRAUDES kunnen worden hersteld/goedgemaakt, daarbij dienen allen (doch niet exclusief anderen) betrokken te worden die fraude hebben gepleegd en/of valse getuigenis tegen mij hebben afgelegd (waar dit niet juist was). Het plaats hen in een positie van HOOGVERRAAD tegen het hart van alle creatie zelf, waar ik zelf vrijelijk door en vanuit mijn eigen instemming creatie zelf haar gang laat gaan.
Ik oordeel niet, opdat ik zelf niet veroordeeld word. Ik, die zonder wettelijke naam ben, was mijn handen in schoon van allen met onreine handen. Aanname/veronderstelling van WETTELIJKE NAAM/NAMEN nietig en vervallen (nulled and voided), voor nu en de volgende (nunc pro tunc), tunc pro nunc, vanaf het begin (ab initio), tot het oneindige (ab infinitum), laat recht geschieden (fiat justitia), al vallen de hemelen (ruat caelum), tot slot en uiteindelijk (denique ultimatum), respect voor de waarheid (revereor verum).
Wanneer u faalt in het naleven van uw eigen wetten, maakt u daarmee elke/alle wetten en statuten nietig en vervallen.

Wanneer u verward bent (geworden) door bovenstaande materie, bezoek dan s.v.p. op uw gemak http://kateofgaia.wordpress.com/ (en http://losethename.com/) voor een uitgebreidere uitleg van ontelbare onthulde onwetendheden. De werkelijke wet niet kennen, is niet aan te dragen als verdediging.

Door: Kate of Gaia / Vertaling: BC

https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2013/09/overeenkomstig-jouw-fraude-as-per-your-fraud.pdf

https://kateofgaiatrans.files.wordpress.com/2013/09/overeenkomstig-jouw-fraude-folder.pdf

VerliesDeNaamheader

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s