Contracten

Contracten

Contracten (door kate of gaia)

In werkelijkheid draait alles hier om contracten.
Helaas stoppen de meesten van ons bij het fysieke aspect van wat een contract is, denkend dat het slechts een stuk papier is of een geschreven overeenkomst, zonder ooit de achterliggende intentie te
overwegen.
Het is juist de intentie waar het bij contracten om draait, in zoverre dat elke gedachte zuiver in gang gezette creatie is. Zodoende maken we ieder moment van de dag talloze linkerhersenhelft
“overeenkomsten” en contracten. Daarom is het zo belangrijk dat we controle verwerven over ons analytische verstand, waar het systeem ons zo fijntjes heeft geleerd om op een bepaalde manier te
denken.
Wanneer iemand je intentie en absolute creatiekracht kan kanaliseren, door je op een bepaalde manier te laten denken, hoe machtig kan zo iemand zijn? Dit ligt ten grondslag aan de valstrik om
alles te moeten registreren. Als je akkoord gaat met het registreren van wat dan ook, dan maak je de keuze om een ander baas te laten spelen over de bron van je vrouwelijk goddelijke vermogens.
Wanneer je de intentie hebt om iets te gaan doen, dan is er al sprake van een spiritueel contract.
De truc is om controle te krijgen over die intentie, alle afleidingen in onze wereld zorgen daar prima voor. Word je in beslag genomen door alle dagelijkse, emotionele drama’s? Zo ja, dan wordt je verstand beheerst door de illusies.

Je kunt geen twee heren dienen, punt uit. Dus wie en wat zijn de meesters? Dit is zuiver zwart-wit. Er bestaat geen grijs op dit vlak, geen “half erin” en toch nog maagd blijven, geen “bijna zwanger”, geen
halve deals met de duivel. Van dit spel maak je deel uit of niet, je bent in bed met de “hoer van Babylon” of je schopt haar uit je bed zonder haar ooit nog er in terug te laten. Laat ik het op de volgende, duidelijke wijze illustreren. Wanneer je ook maar één vorm van identiteitsbewijs bij je draagt, ben je dan onderdeel van het “hoersysteem”? Als je een bankrekening, paspoort, bibliotheekpasje et cetera met je naam daarop hebt, speel je dan met de hoer of niet?
Wat de meeste mensen over het hoofd zien is het feit dat alles waar je akkoord mee gaat reeds een bindend spiritueel contract is, einde verhaal. Laat ik het nog eens herhalen: Als je het met iets of
iemand eens bent, dan ben je gebonden door universele, natuurlijke, spirituele wetten en staat zodoende onder contract met datgene waar je het mee eens bent én je bent verbonden met hen
waarmee je het eens bent. Duidelijk genoeg? Ik pauzeer hier even, zodat je even tot je door kunt laten dringen hoe groot je eigen betrokkenheid is bij een systeem waarvan je zegt het te
verafschuwen. Wanneer je bij verkiezingen voor iemand stemt, dan geef je die persoon jouw kracht, simpel, het is een voldongen feit, je bent eigendom (owned), een slaaf, leer er maar alvast mee te
leven. Misschien voelt dat niet echt lekker, maar ja, wiens keuze is het? We kunnen nog zoveel klagen over ons leventje hier in de fysieke werkelijkheid, maar we moeten ons allereerst afvragen wat onze intenties zijn en waar we allemaal mee instemmen én wat die zaken bewerkstelligen.

De fysieke wereld is het effect/gevolg, de spirituele wereld is de oorzaak. De meerderheid ziet dingen echter alleen door de “fysieke bril” waarmee ze niet verder kunnen kijken dan de gevangenis van hun eigen lichaam. Ze doen dingen dus precies andersom, tot vermaak van hen die controle hebben over de intentie van het systeem. De mensheid is zeer snel als het gaat om anderen buiten zichzelf de schuld te geven, in welke situatie dan ook. Voor elke oorzaak is er een gevolg en voor elk gevolg was er een oorzaak. Wat mensen niet lijken te willen begrijpen, is dat ze zelf dat ze op alle niveaus betrokken waren en instemden, bewust of onwetend van de universele variabelen en wetten. Als we door blijven gaan met instemmen met financiële handel en commercie, dan blijven we naar de pijpen dansen (effect) van hen die het geldsysteem controleren.

Kom nou niet bij me uithuilen over de situatie waar je inzit, ik heb zelf genoeg gehuild, totdat ik besloot om volwassen te worden, de verantwoordelijkheid te nemen over mijn eigen contracten en ijverig te werken aan het opheffen van mijn onwetendheid. Ik sta waar ik nu sta. Een ander ding wat mensen maar niet snappen is de enorme polariteit waarin ze leven. Als je iets ziet als slecht en alleen slecht, dan ben je gepolariseerd, uit balans, niet gecentreerd en zul je de dualiteit van de polariteit niet kunnen waarnemen. Slechts wanneer we goed en slecht in alles kunnen zien, wat niet gemakkelijk is, dan beginnen we de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Ik heb zelf ontmoetingen met extreem kwaad gehad, maar juist door die ervaringen heb ik de kennis gekregen die ik nu heb en kan ik de goede delen die ik ervan heb geleerd. Het hangt helemaal af van iemands optiek.
Als je vanuit een gepolariseerd perspectief naar de ene of andere kant kijkt, dan zul je, zo gauw je iets tegen komt waarmee je het niet eens bent, je helemaal laten meeslepen door je emoties, helemaal afgeleid en van allerlei linkerhersenhelft kwetter-gedachten schieten door je hoofd. Bedenk je, dat waar je het mee eens bent daarmee sta je onder volledig contract. Ik heb al vaker gememoreerd hoe absoluut krankzinnig het is van een of andere “freeman on the land” of “soevereine burger” om een geüniformeerde gek te vertellen dat ze geen contract met hem wensen aan te gaan, terwijl ze al lang onder contract staan met hun rijbewijs en het feit dat ze zo’n ding hebben aangevraagd. Dit is het oorspronkelijke contract dat niet is te niet gedaan in de fysieke wereld en al helemaal niet in de spirituele wereld.

Zelfs de gedachte dat je een rijbewijs (licentie) nodig hebt is genoeg instemming voor dit spelletje. Om het concept echt te leren begrijpen, bedenk eens welke overeenkomsten je allemaal tijdens je leven bent aangegaan, je zult snel een hele stapel bij elkaar hebben. Het schoolsysteem gaat er meer om dat kinderen instemmen met wat ze leren dan om de inhoud zelf. De leerstof in ondergeschikt aan de graad van “programmeren”. Kijk maar eens terug naar de eerste opdrachten die we maakten. Als je een gestelde vraag moet beantwoorden op basis van wat je hebt geleerd, dan moet je instemmen met het feit dat er een goed (en dus ook fout) antwoord is op basis van wat iemand je verteld heeft. Om dat aan het licht te brengen kun je je de vraag stellen: Is het echt gebeurd als ik er geen getuige van was of is het iemand anders idee over wat er gebeurd is, waar ik nu mee instem (contract mee aan ga)?
Alles waarmee je instemt, maar wat je zelf niet hebt ervaren, is een uiterlijke instemming met iemands anders visie op de realiteit. Hoe werkt dat voor je ? Wie heeft scholen, regeringen en de maatschappij gecreëerd en hoe worden die in stand gehouden? Het simpele antwoord is dat jij het zeker niet was, maar de realiteit is wel dat je in volle overeenstemming bent met deze illusies door de weg te kiezen van de minste weerstand en eraan mee te doen. Een perfecte valstrik, niet dan? We moeten dit eerst begrijpen alvorens we verder kunnen om ons verstand te bevrijden van alle zorgvuldig ingeprente programma’s die totaal schadelijk zijn voor ons geestelijke bestaan.

Vraag jezelf eens af wie je bent en waarom je de dingen doet die je doet. Een voor de hand liggend antwoord is dat je waarschijnlijk behoort tot een bepaalde religie op basis van je afkomst, je politieke overtuigingen zijn het gevolg van de zaadjes die de maatschappij in je heeft gelegd en je geloofsovertuigingen zijn volledig gebaseerd op wat de naasten je, zonder weerwoord of vragen, hebben geleerd om te geloven. Op welk moment bevrijd iemand zich van deze onzin? Je bevrijd je als je begint met weerwoord geven, ontkrachten, ontkennen en vragen begint te stellen over alle zogenaamde waarheden die je hebt geleerd. Als het niet je eigen idee was, dan was het niet jouw eigen idee en stem je dus in (contract) met datgene. Ik ben hier al dieper op ingegaan in mijn essays getiteld “Choices” en “Behold, a White Canvass”. Het is onmogelijk om te weten waar je heen gaat wanneer je niet weet waar je vandaan komt, zodat je geen kompas/referentie hebt om je eigen leven te sturen.

Alles wat ik ooit geleerd heb, heb ik in de vuilnisbak gegooid: ik heb mijn eigen “reboot” gedaan. Ooit werd het als volgt geciteerd: “Als je oog je ergert, ruk het dan uit”. Dat is geen letterlijke uitspraak, maar een allegorische. Wat het eigenlijk wil zeggen is dit: “Als je iets doet wat een probleem creëert, houd er dan mee op het te doen”. Met dat in het achterhoofd, wie creëert er eigenlijk de problemen in jouw leven? Als het antwoord iemand anders is dan “ikzelf”, dan heb je nog een lange weg af te leggen, je bent gepolariseerd en verstoken van hoop om echt te zien wat er hier gebeurd. Het gaat hier om een spel van vorstendommen (principalities) van licht en duister, geopenbaarde gedachtevormen, die zich hier vanuit zichzelf moeilijk kunnen handhaven en letterlijk in leven blijven door onze instemming. Ik heb simpelweg besloten niet langer deel uit te maken van deze overeenkomsten, in mijn werkelijkheid komen alleen nog die dingen voor waar ik het willens mee eens ben, waarbij ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes.
Het is vrij simpel, maar ons ego doet niet aan simpel. Ego doet alleen aan moeilijk, omdat er bij simpel geen drama’s, afleidingen, emoties et cetera aan te pas komen. Dit is het basisprincipe achter de duivel en de blauwe, diepe zee van Scylla en Charybdis (kiezen tussen twee kwaden), waar de details beetje voor beetje je verstand zullen plukken en de onwetendheid je hele schip zal laten zinken. Alleen in het midden kun je beide zijden van de medaille zien, de kop en staart van de draak, die je verstand/gedachten al zolang in zijn zak heeft. De keuze is nu aan jou om al dan niet door te gaan met deze waanzin, ik heb er voor gekozen dat genoeg genoeg is. Ik kan je niet zeggen waar jouw punt van genoeg is, dat kun je alleen zelf. Ik zal dit er over zeggen, het bed dat je opmaakt, is het bed waar je in slaapt. In dat bed zal of de “hoer van Babylon” al op je liggen te wachten, nadat ze eerst anderen in bed heeft gestopt of zullen de lakens zuiver en wit zijn. Ik kies voor het laatste.

Vergis je niet in dit spel, het is niet voor de teergevoelige en zwakke harten. Het zal je beproeven tot je grenzen, maar nooit daar over. Je zult uitgetest worden tot het niveau dat nodig is om het te begrijpen en het is aan jou hoe ver dat gaat, wat er voor nodig is. Kies dus maar of je geraakt wil worden door een veer of dat je liever een berg op je hoofd krijgt. Wat het voor mij het gemakkelijkst maakt, is dat ik weet dat ik door mijn keuzes niet medeplichtig ben aan de dood van een kind door het systeem, dat oorlog en honger voortbrengt, omdat ik het geen steun verleen door een energiebron te zijn door mijn onwetende instemming. Ik word moe, doodmoe van iedereen die zich spiritueel healer noemt, of wat dan ook, en hen nog steeds aantref in bed met de hoer, het oorspronkelijke contract dat alle huidige spirituele intentie teniet doet.
Je kunt niet alles hebben. Dit is de moeilijke keuze, maar de waarheid is, dat ik meer waarde hecht aan mijn spirituele natuur, die oneindig is, dan aan de fysieke manifestaties van één enkel leven. De keuze is zo extreem, je neemt of alle gaven en talenten van dit leven en gebruikt ze of blijf hangen in een volgende ronde met opnieuw dezelfde onzin, met weer een volledig slapend begin, een nulpunt.

Vraag je af of je gelukkig zult zijn om weer naar de kleuterschool te gaan of ben je dit keer bereid om te slagen voor het examen. Ik wil geen druk bij je neer leggen, maar wel even zeggen dat alles in dit universum in jouw handen ligt, ongeacht je keuze. Verder, weet ik nu wie en wat ik ben, dus mijn keuzes manifesteren zich nu en ik krijg de resultaten elke dag opnieuw te zien. Dat kun jij ook, maar dan zul je een keuze moeten maken, niet dan? De hoer van Babylon of jezelf? Kies maar. Liefs, kate of gaia

‘Contracten’.pdf 

Contracts .pdf  – original by Kate of Gaia

http://kateofgaiatrans.wordpress.com/nederlands-dutch/

VerliesDeNaamheader

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s